Ksiądz Prałat Franciszek Skorusa

Ksiądz Prałat Franciszek Skorusa to pierwszy proboszcz parafii oraz budowniczy kościoła Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy we Wrocławiu-Muchoborze Małym. Urzeczeni Jego niezłomnym świadectwem wiary, zaufaniem, jakim obdarzał nasze inicjatywy, oraz serdecznością, jaką otaczał każdego człowieka, postanowiliśmy stworzyć miejsce, w którym można Go wspominać, ale też lepiej poznać nie tylko jako kapłana, ale też jako przyjaciela i wzór godny naśladowania. Wychowankowie Księdza Prałata Franciszka Skorusy

Franciszek Skorusa podczas głoszenia homilii

Życie

1940 - 1958

Dzieciństwo i rodzina


Urodził się 2 lipca 1940 r. w Chochołowie, jako jedno z dziewięciorga dzieci Marii z domu Garczek i Wojciecha Skorusów. Wychował się w rodzinie, w której wiara stanowiła sens życia; lektura Pisma Świętego – centrum każdego niedzielnego popołudnia, a tradycje góralskie, także te związane ze świętami kościelnymi, źródło tożsamości narodowej i religijnej. Te piękne tradycje swojej ziemi rodzinnej zachowywał przez całe życie. Po wczesnej śmierci rodziców opiekę nad Nim i Jego młodszym rodzeństwem sprawowała najstarsza siostra i najstarszy brat. Dzięki nim, po ukończeniu siedmioklasowej Szkoły Podstawowej w Chochołowie, rozpoczął naukę w Liceum im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu.

1958 - 1966

Seminarium i Prymicje


Po zdaniu matury w 1958 r., wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie, gdzie miał sposobność uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez księdza biskupa Karola Wojtyłę. W 1961 r. zrezygnował ze studiów, by po pracy w gminnej spółdzielni i złożeniu dokumentów do Wyższej Szkoły Pedagogicznej, za namową ówczesnego rektora – księdza Pawła Latuska, powrócić na studia w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu, przygotowując się do kapłaństwa. Podczas nauki odbywał także służbę wojskową w jednostce saperskiej w Krośnie Odrzańskim. Wtedy ostatecznie rozpoznał swoje kapłańskie powołanie, o którym myślał już od dzieciństwa dzięki postawie i świadectwu ówczesnego wikariusza parafii w Chochołowie – księdza Mieczysława Mądrzyka. Święcenia kapłańskie z rąk biskupa Andrzeja Wronki przyjął w roku uroczystości 1000-lecia chrztu Polski – 24 czerwca 1966 r.

1966 – 1980

Wikariat


Przez pierwsze trzy lata swojego kapłaństwa pracował jako wikariusz w parafii Matki Boskiej Pocieszenia w Oławie. Następnie rozpoczął pracę w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lubawce, w dekanacie Kamienna Góra. W latach 1971–1974 był wikariuszem w parafii św. Jadwigi we Wrocławiu-Leśnicy. Przez kolejne lata pracował w Polkowicach w parafii św. Michała Archanioła, a następnie w parafii śś. Apostołów Piotra i Pawła w Legnicy. Jako wikariusz prowadził przede wszystkim katechezę, ale opiekował się także Liturgiczną Służbą Ołtarza oraz pełnił posługę kapelana w szpitalach.

1980 – 2010

Probostwo


W 1980 r. został mianowany proboszczem parafii Matki Bożej Szkaplerznej i św. Eliasza w Głębowicach w dekanacie Wołów. Tamtejszą pracę duszpasterską wspominał bardzo ciepło. Szczególnie cenił sobie obecność i zaangażowanie dzieci w życie parafii. W 1981 r. został delegowany jako wikariusz do parafii św. Michała Archanioła we Wrocławiu na Muchoborze Wielkim. Zamieszkał w budynku starej kaplicy na osiedlu Muchobór Mały. Przez kolejne dwa lata współpracował z księdzem kanonikiem Aleksandrem Obercem, przygotowując budowę kościoła na Nowym Dworze, prowadząc katechezę oraz rozwijając pracę duszpasterską na miejscu, w kaplicy. W związku z podziałem parafii Muchobór Wielki w marcu 1983 r. został mianowany administratorem, a następnie proboszczem parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Muchoborze Małym. Dzięki Jego wytrwałym staraniom po sześciu latach parafia otrzymała akt notarialny potwierdzający lokalizację nowego kościoła, a już w roku 2000 dokonano konsekracji nowej świątyni. Podczas budowy kościoła i domu parafialnego niejednokrotnie dał się poznać jako człowiek żarliwej modlitwy i ofiarnej pracy, odpowiedzialny i kompetentny pracownik, ale i wymagający kapłan. Nie ograniczał jednak swojej pracy duszpasterskiej jedynie do parafii. Przez wiele lat sprawował funkcję dziekana i aktywnie działał jako duszpasterz ludzi pracy. Jego rzetelność i pracowitość doceniano. W roku 1998 Jan Paweł II nadał Mu tytuł Kapelana Honorowego Ojca Świętego, a w 2004 r. został mianowany dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Wrocławskiej Kurii Metropolitalnej.

2010

Odejście i pogrzeb


Odprawiając ostatnią Mszę Świętą, odczytał z Ewangelii św. Łukasza słowa: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”. Odszedł do Pana w niedzielne popołudnie 3 października 2010 r. w przeddzień swoich imienin. Został pochowany na placu przy kościele na Muchoborze Małym. Uchwałą Rady Miasta Wrocławia z dnia 17 września 2020 r. został patronem skweru na osiedlu Muchobór Mały we Wrocławiu.

 

Ksiądz Prałat w naszej pamięci


Wspomnienia

Tadeusz Inglot

Dwa obrazki

Pod koniec lat siedemdziesiątych powstały nowe osiedla mieszkaniowe Muchobór Mały i Nowy Dwór....

Czytaj całość

Ewa Naleśniak

VI rocznica

Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi. Są słowa, które zawsze wywoływać będą morza łez...

Czytaj całość

Mama ministrantów

Co dobrego słychać?

Właśnie to pytanie, miło kojarzy mi się z osobą ks. Prałata. Człowiek, który bez względu na pogodę, zawsze przystanął i poświęcił swój czas na krótką rozmowę...

Czytaj całość

Mariola Neustein

Ostatnia rozmowa

W piątek rozmawialiśmy, co przygotujemy na przyjęcie imieninowe Ks. Prałata Franciszka. Miał to być poczęstunek dla kolegów księży oraz przyjaciół z naszej parafii...

Czytaj całość

Edward Lange

Dobry gospodarz

Śp. Księdza Franciszka Skorusę wspominam jako gorliwego kapłana i dobrego gospodarza naszej parafii. Był zawsze obecny najpierw przy budowie plebanii, a później kościoła...

Czytaj całość

Jan Inglot

Niedoszłe życzenia

Jak co roku przed imieninami Księdza Prałata Franciszka Skorusy przygotowywałem życzenia na tę okazję...

Czytaj całość

Katarzyna Sobczak

Droga Krzyżowa i wizyta kolędowa

Nabożeństwa Drogi Krzyżowej prowadzone przez Księdza Prałata były wyjątkowe. Te prowadzone przez Niego dwa lata temu i te przed rokiem zapamiętałam...

Czytaj całość

W kolejce do spowiedzi

W kolejce do spowiedzi

Półmrok wrocławskiej katedry odgraniczał nas, stojących w kolejce do spowiedzi od słonecznego dnia. Skończyła się właśnie Msza Święta w intencji jakiegoś zmarłego kapłana...

Czytaj całość
Franciszek Skorusa książka

KSIĄŻKA


Udostępniamy w wersji elektronicznej książkę o śp. Księdzu Prałacie Franciszku Skorusie wydaną w 2011 roku. Została ona napisana przez Jego wychowanków. Zachęcamy do lektury!

Czytaj

Film pamiątkowy


Udostępniamy film pamiątkowy o śp. Księdzu Prałacie. Został on nakręcony z okazji rocznicy śmierci księdza prałata, aby przypomnieć o jego pełnym oddaniu i wiary życiu.